Smidiga ekonomitjänster med Aros Kapital

Apr 27
2014

En bra nyhet för alla företag som är ute efter att få en betydligt smidigare vardag och få mer fart på affärerna, är alla de tjänster som Aros Kapital erbjuder. Detta är nämligen ett företag som funnits sedan 2004 och sedan dess hjälpt kunder och företag av olika slag att göra allt lättare. I grunden är det ett finansbolag, som grundades efter att marknaden för finansiella tjänster hade liberaliserats. Aros Kapital och deras tjänster är en bra nyhet för alla företag som vill underlätta sin tillvaro och få in pengar snabbare på bankkontot.

En av de främsta tjänsterna som Aros Kapital erbjuder är fakturaköp, eller factoring som det också kallas. Kortfattat innebär en sådan tjänst att man på ett enkelt sätt säljer sina fakturor till dem, och får pengar direkt in på bankkontot. Det innebär alltså att man inte behöver ringa och tjata på sina kunder, eller på annat sätt lägga tid på saker som inte har med kärnverksamheten att göra. Man sparar helt enkelt mycket tid, och därmed också pengar. En annan fördel med att sälja sina fakturor är naturligtvis att företaget får en högre likviditet. Det kan vara fördelaktigt inte minst om man är ute efter ett lån, eller på annat sätt behöver pengar.

En annan tjänst som de erbjuder är utlåning av olika slag. Ett lån kan till exempel ges till ett företag som vill byta leverantör eller på andra sätt utveckla sin affärsverksamhet. Inför utställande av ett lån, görs i många fall en helt individuell bedömning av återbetalningsförmågan. Om lånet beviljas så betalas det ut så snabbt som möjligt.

På det hela taget så erbjuder alltså Aros Kapital en rad olika tjänster som gör det enklare och smidigare att bedriva företag än det någonsin har varit tidigare. En bra nyhet för alla!

Stockholms universitet – Företagsekonomi

Apr 02
2014

Hitta rätt fastighet för dig och ditt företag – snabbt och enkelt

Jan 24
2014

Om du är på jakt efter en fastighet – oavsett om den ska vara för privat bruk eller om det är ditt företag som är på jakt – är det idag enkelt att hitta det du söker. När man talar om fastighetsmarknaden tänker nog de flesta på fastighetsmäklare som de som står för förmedlingen. Men faktum är att du idag inte behöver anlita någon för att hitta den fastighet du söker. Istället kan du gå in på nätet, läs vår blogg och söka efter en passande fastighet på egen hand, vilket både går snabbare och kostar mindre än om du skulle anlita exempelvis en mäklare.

Oavsett om du är ute efter en kommersiell fastighet eller en privat sådan finns det många alternativ att välja mellan. När det gäller just de kommersiella fastigheterna brukar man dela upp dessa i lite olika grupper så att den som söker lättare kan finna det den letar efter. Så om du är ute efter en ny kontorslokal söker du enkelt i just denna kategori av fastigheter. Råkar det istället vara så att du är ute efter en ny bostad söker du helt enkelt efter passande sådana som ligger i det område du är intresserad av. Är området den avgörande faktorn väljer du helt enkelt att söka via detta kriterium för att sedan välja bland de alternativ som kommer upp.

Det spelar heller ingen roll om du vill köpa eller hyra eftersom du kan hitta fastigheter för båda ändamålen. I sökfunktionen kan du även välja vilken storlek på lokal eller fastighet du är ute efter genom att knappa in kvadratmeterstorleken. Alltså är det ingen större konst att på egen hand hitta en passande fastighet. Du kan enkelt bläddra genom de alternativ som kommer upp och ta kontakt med annonsören av fastigheten direkt.

 

Olika alternativ för dig som ska starta eget

Dec 30
2013

Om du funderar på att starta eget finns det kanske en del saker du inte tänkt på. Förutom att du måste ha en bra affärsidé gäller det att ha koll på många andra aspekter av att driva en egen verksamhet. Det finns flera olika typer av företag du kan starta, och vilken typ som passar bäst beror på vad det är för produkt eller tjänst du ska sälja, och även på storleken på företaget.

Är det ett litet företag där du är den enda verksamma personen är det en enskild näringsverksamhet du ska satsa på. Känner du däremot att du vill satsa lite mer och ha möjlighet att bygga upp ditt företag med hjälp av andra delägare kan ett aktiebolag vara ett bättre alternativ.

Vem sköter marknadsföringen?
För att du ska kunna nå ut till potentiella kunder och få dina produkter eller tjänster sålda gäller det att du hela tiden meddelar omvärlden om vad du har att erbjuda så att just ditt företag känns aktuellt för gemene man. Alltså är det viktigt att satsa på marknadsföring. Du kan välja att antingen sköta den biten själv eller att helt enkelt anlita någon som kan göra det åt dig.

Om budgeten är tajt i början kanske det inte är läge att anlita ett annat företag för att sköta marknadsföringen, utan då är det upp till dig själv att försöka upplysa din omgivning att ditt företag finns. Sociala medier är exempel på en effektiv och billig kanal att använda sig av.

Hemma eller borta?
Beroende på storleken på ditt företag går det att sköta antingen hemifrån eller från en extern lokal. Vilket som anses passa bäst brukar handla om personlig preferens och pengar – alltså är det upp till dig var du väljer att sköta ditt företag.

Frank Peters – Entreprenörsskap

Dec 16
2013

I en vardag med tuffa beslut och små marginaler är det bra att drömma sig bort ibland. Här kommer en intressant video med Frank Peters om entreprenörsskap och hur man skall bemästra det. En inspirationsvideo för alla företagare där ute.

Bra ledarroller

Oct 30
2013

Som ledarna finns det många olika sätt att vara på. Och det är inte konstigt eftersom det ju finns minst lika många karaktärer som det finns människor på vår jord. Här kommer lite olika ledarroller som alla har något positivt. Men som ledare är det ju naturligtvis viktigt att man inte går till överdrift åt något håll. Man måste kunna var mångsidig.

1.      Den lyssnade

Den lyssnande ledaren är den som alltid tar in vad de anställda tycker och tänker. Inte bara när det gäller stora och viktiga frågor, utan också när det kommer till vardagliga utmaningar inom ramen för arbetet. Denna ledarroll tar inte in åsikterna vid ett formellt möte utan snarare genom den vardagliga lunchens avslappnade prat.

2.      Den strategiska

Denna typ av chef ser alltid de stora dragen i tillvaron, och vet alltid vad som krävs för att nå fram till de långsiktiga målen. Allt som sker, och alla beslut som tas, kommer att på ett effektivt sätt att ha en funktion i helheten.

3.      Den sociala

Den sociala chefen kan platsa bra på en typ av företag där det är viktigt att man har en daglig kontakt med personalen och där kanske verksamheten i sig är sociala. Den sociala ledarrollen känner de anställda som sina vänner.

4.      Den analytiska

Den analytiska chefen förstår sambanden och verkningarna inom organisationen. Denna kan enkelt åstadkomma vad han eller hon vill, men kanske inte alltid är bra på att lyssna.

5.      Den rättvisa

Den rättvisa chefen ser alltid till att försöka ge en så rättvis bedömning av en situation som möjligt. Inte minst är denna chef intresserad av allas välmående. Denna ledarroll kan oftast vara kombinerad med den lyssnande och den sociala.

 

Det var några exempel på olika bra ledarroller. Det finns naturligtvis många andra, men dessa utgör grunddragen där någon är vanligaste hos de flesta ledare.

Förpackningar för livsmedel

Sep 18
2013

Design och utformning av behållare och förpackningar fyller en ytterst betydelsefull funktion på vissa områden. I somliga fall är förpackningen av direkt livsavgörande vikt. Förpackningar till mediciner av olika slag måste vara särskilt väl utformade och genomtänkta. Det ska klart och tydligt framgå vilka preparat medicinen innehåller, hur den ska användas och så vidare. Självklart bör förpackningar för den här typen av ändamål också vara smidiga och lätta att hantera så medicinen går att komma snabbt och enkelt när så behövs.

Många betydelsefulla faktorer
Förpackningar är även enormt betydelsefulla vid alla typer av livsmedelshantering. De ska till att börja med vara informativa. Näringsinnehåll, ursprungsland och annan viktigt information ska gå att utläsa enbart genom att titta på förpackningen. Dessutom ska förpackningar för livsmedel vara tåliga, skydda maten på ett effektivt sätt och leva upp till omfattande hygienkrav. Till detta tillkommer de designmässiga faktorer som spelar en viktig roll för att sälja de individuella produkterna. Matvaror ska helst se så aptitliga och inbjudande ut som möjligt, annars föreligger stor risk att de ratas av kunderna. Men de är inte tillåtet att hitta på vad som helst, förpackningen får inte vara missvisande eller förledande på något sätt.

Storleken spelar faktiskt roll
Undersökningar har visat med all önskvärd tydlighet att förpackningarnas storlek påverkar hur vi konsumerar olika livmedel. Stora förpackningar är mer lockande än mindre. Vi tycks tro att vi gör ett bättre köp om förpackningen är väl tilltagen. I Sverige finns numera ett relativt omfattande regelverk på området, som blandad annat slår fast att förpackningar inte får vara större än nöden kräver, just för att vi då lätt tror att de innehåller mer mat än vad som faktiskt är fallet. Vissa undantag från det här regelverket förekommer emellertid. Chipspåsar och förpackningar som till exempel innehåller färska grönsaker kan behöva lite extra luft för att varorna ska kunna transporteras säkert och hålla sig fräscha längre.

Broderna.com innehar några förpackningar för livsmedel, bland annat så kallade “fiskemballage”, kolla mer där

Göteborg – Olika alternativ

Sep 12
2013

Det finns idag många alternativ och möjligheter för privatpersoner och företag som vill hyra lager i Göteborg. Numera erbjuder många lagerföretag möjlighet att förvara föremål, produkter, värdesaker eller vad det nu kan vara fråga om, på ett flertal olika sätt. Utbudet är till och med så stort att det kan vara knepigt att lista ut vilket alternativ som är bäst för de egna eller företagets tillhörigheter. Därför har vi här sammanställt en lista med några av alternativen och de mest utmärkande egenskaperna för dessa.

a) Vanliga förråd

Ett enkelt förråd som man själv sköter om kan vara ett prisvärt alternativ för privatpersoner och företag som behöver hyra lager i Göteborg billigt. Fungerar i princip på samma sätt som ett vanligt vinds- eller källarförråd, även om det går att ordna betydligt större utrymmen om så behövs. Smart och kostnadseffektiv vid lagringar av mindre känsliga föremål.

b) Säker magasinering

Många företag erbjuder kunder som behöver hyra lager i Göteborg förvaring med extra hög säkerhet. Här får du i regel tillgång till välskyddade lokaler som övervakas av larm och säkerhetspersonal. Risken för inbrott är alltså avsevärt lägre. Visst kostar den här typen av förvaring lite mer men det är ofta väl investerade pengar om man planerar att lagra dyra eller känsliga föremål.

c) Klimatkontrollerad lagring

Många företag (och privatpersoner) behöver någonstans att förvara ömtålig och känsligt utrustning, viktiga dokument och annat värdefullt som lätt tar skada vid oöm hantering. I det läget kan det vara klokt att hyra lager i Göteborg med klimatkontroll och andra skyddande åtgärder. Då kan du vara säker på att föremål inte skadas av fukt, temperaturväxlingar och liknande. Vissa datorer, specialverktyg och annan dyrbar elektronisk utrustning kan vara synnerligen känsligt för kyla och damm. Ett gott råd är att höra med det aktuella företaget om vilka villkor som råder i deras lagerutrymmen först, så du vet att alla krav kan tillgodoses.

DI Gasell

Aug 23
2013

DI Gasell är ett pris som sponsras av flera stora företag och det delas ut årligen. Det är det snabbast växande företaget som slutligen kan kalla sig supergasellen. Detta pris delas ut av DI som de flesta inom den ekonomiska sektorn känner till. DI är en förkortning av Dagens Industri och är en tidning som rapporterar nyheter som berör olika affärsverksamheter och den finansiella sektorn. För att få vara med och tävla om det prestigefyllda priset krävs det att företagen uppfyller vissa kriterier.

1.      Stabil ekonomi

Ett av dessa kriterier är givetvis att de har en god ekonomi och en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor. Dessutom måste omsättningen ha ökat för företagen de senaste åren. DI Gasell spänner över en treårig period så det är en lång tävlan. Eftersom det är ett sådant prestigefyllt pris så uppfyller bara ett fåtal av de företagen som finns i Sverige de krav som ställs vid en ansökan. Det första som ses över är ekonomin och det är där de flesta bolagen sållas bort.

2.      Anställda

Eftersom ett Gasell-företag ska gynna samhället och inte bara sig själva krävs det även att det finns tio anställda eller fler för att bli nominerad. Det som skiljer ett Gasell-företag från den stora majoriteten är att de inte bara verkar för sitt eget bästa eller nöjer sig med det man redan har. De har ett mål, en framtidsvision och genom olika träffar som ordnas runt om i landet får nominerade möjlighet att träffa toppar från näringslivet.

3.      Egen kraft

En annan viktigt del är även att Gasellen vuxit sig stark på egna ben. De får inte göra vinster eller tillväxt genom att slå sig samman med ett annat bolag, en så kallad fusion.

Det är med andra ord stentufft att bli nominerad, alla lokala segrare erhåller ett pris men det kan enbart bli en supergasell.

Många unga har bristande kunskaper om arbetsrätt

Jul 01
2013

Arbetslivet kan innehålla många fällor. Därför är det viktigt att man som anställd eller konsult är väl förtrogen med sina rättigheter. För rättigheter har man alltid. Ofta i större utsträckning än vad många känner till. Särskilt ungdomar som tar sina första trevande steg på arbetsmarknaden har bristande kunskaper om sina rättigheter och lagstiftning som skyddar anställda.

Även arbetsgivarna brister
Det heller inte att självklart att arbetsgivaren har järnkoll på alla regler och principer som rör arbetsrätt. Många företag, till exempel inom IT-branschen, drivs av unga människor som brinner för en idé. Men man kan inte utgå från att de kan varenda stavelse inom den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Något som kan leda till missförstånd eller i värsta konflikter mellan anställda och arbetsgivare. Om du känner att din arbetsgivare gör fel på något sätt kan du söka råd hos en jurist med arbetsrätt som huvudområde. Ditt fackförbund har allmänhet egna jurister som har järnkoll på arbetsrätt och kan hjälpa dig om problem eller konflikter skulle uppstå på jobbet.

Bäst att lösa problemen direkt
I allmänhet är det bäst att lösa konflikter mellan dig och din arbetsgivare utan att blanda in utomstående. Kanske rör det sig bara om ett enkelt missförstånd som kan lösas relativt enkelt mellan dig och arbetsgivaren, bara ni pratar med varandra. Om du även är påläst och kan de grundläggande principerna inom arbetsrätt kan du ta tag i problemet på en gång innan det eskalerar till en onödig och fullskalig konflikt.

Kulturkrockar
När utländska företag etablerar sig i Sverige uppstår ibland vad vi kan kalla för en arbetsrättslig kulturkrock. Företaget kanske har god vana vid att arbeta utifrån tysk lagstiftning eller inländska principer.  I många länder har man en annan syn på arbetsrätt än den som råder i Sverige där facket har en relativt stark ställning. Kanske är cheferna i den utländska affärskedja vana vid ett mer auktoritärt ledarskap än vad som är brukligt i Sverige.

Sådana problem brukar dock gå att överbrygga och de avtar ofta i takt med att företaget och dess ledare blir mer förtrogna med svenska regleringar för arbetslivet.

Kan ingen lösning ordnad och situationen blir ohållbar finns hjälp att få. Salmipartners är en advokatfirma som kan hjälpa till med frågor om anställningsavtal, löneförhandlingar, kollektivavtal och arbetsmiljö.

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Pages List

General info about this blog...